top of page

HİZMETLERİMİZ

Kurumsal Eğitimler

İş hayatı, iş yapma biçimleri gelişiyor, değişiyor. Bu hızlı değişime ve gelişime kurumların uyum sağlayabilmesi, hatta değişimin ve gelişimin öncüsü olabilmesi, kurumlarda her düzeyde görev yapan çalışanların bilgi ve becerilerini güncellemesi ve yenilemesiyle mümkündür.

 

Kurumsal eğitimler, bir taraftan, yöneticilerin ve çalışanların  kurumların hedefleri doğrultusunda davranışlar sergileyebilmesi, öte taraftan sürekli gelişimin sağlanabilmesini amaçlayan, her bir kuruma özgü hazırlanan eğitimlerdir.

Açık Eğitimler

Firma ve kurum eğitimlerinin dışında bireysel gelişime yönelik olarak, kamuya açık yapılan, katılmak isteyenlerin kayıt yaptırarak izleyebileceği, belirli bir takvime bağlı olarak düzenlenecek eğitimlerdir.

 

Açık eğitimlerin konu başlıkları, talebe göre belirlenip her türlü tanıtım ve duyuru yoluyla duyurulmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Açık Eğitimler
Çapa 1
Atölye Çalışmaları

Kurumsal eğitimlerle ilgili en çok şikayet edilen konuların başında, eğitimlerin kısıtlı süresi nedeniyle, eğitimde edinilen bilgilerin sahaya uygulanmasında, işe transfer edilmesinde yetersiz kaldığı konusu gelmektedir.

 

Atölye çalışmaları, bu eksikliği gidermek üzere geliştirilen ister eğitimin tamamlayıcı bir çalışması, isterse başlı başına bağımsız bir gelişim yöntemi olarak uygulanabilecek bir etkinliktir.

 

Atölye çalışmalarında, “ters yüz” eğitim yöntemi olarak adlandırılan farklı bir eğitim yöntemi uygulanmaktadır. Buna göre, çalışmalarda faydalı olabilecek ön bilgi niteliğindeki kuramsal bilgiler çalışma öncesi katılımcılarla paylaşılarak onların atölye çalışmasına bilgi bakımından hazır gelmeleri sağlanmakta, çalışma sırasında yalnızca pratik ihtiyaca yönelik uygulamalar yapılmaktadır.

 

Atölye çalışmalarımız, belirlenen bir eğitim başlığıyla ilgili örnek olaylarla ve canlandırmalarla yapılandırılabilmekte veya firmanın belirleyeceği başlı bağımsız bir konu, sorun ya da gelişme alanına yönelik olarak da kurgulanabilmektedir.

Atölye Çalışmaları
Motivasyon Konuşmaları

Motivasyon konuşmaları, firmaların, kurumların ya da organizasyonların çalışanlarına ya da gönüllülerine yönelik olarak, onların amaca yönelik davranışlarını güçlendirmek , isteklerini ve heveslerini canlı tutmak için yapılan sunumlardır. Motivasyon konuşmalarının amacı eğitmek ya da bilgilendirmek değil, ikna etmek, harekete geçirmek ve konunun önemine dikkat çekmektir.

Motivasyon Konuşmaları
Eğitici Etkinlikler
Eğitici Etkinlik Organizasyonları

Eğitici etkinlik organizasyonları, drama, rol canlandırma, ekipler arası yarışma, film çekimi gibi eğlence ve aktivite odaklı yapılandırılmış eğitici etkinliklerdir. Bu tür etkinlikler, firmaların, kurumların yıllık toplantı vb. organizasyonlarında hem motivasyonu artırmak hem de eğlenme ve keyif dozu yüksek etkinlikler gerçekleştirmek için tercih edilmektedir.

Danışmanlıklar
Danışmanlıklar

İş hayatındaki değişime uyum sağlamak, sistem kurmak, yeniden yapılanmak isteyen kurumlara ve günümüz iş dünyasında kendilerine güç ve üstünlük sağlayacak becerileri geliştirmek isteyen bireylere ve iş profesyonellerine yönelik olarak verdiğimiz danışmanlık hizmetleri, kalıcı ve etki bırakan sonuçlar elde etmeyi hedefleyen çalışmalardır.

 

Danışmanlık hizmetlerimiz, tümüyle kuruma ya da hizmeti talep eden bireye özgü analizlerden sonra belirlenen ve üzerinde uzlaşılan bir yol haritası kapsamında sınırlı süreli olarak yürütülmektedir.

bottom of page