top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıilker KALDI

“Ne Kadar Kıyma o Kadar Köfte” Deyiminin Çalışanların Gözündeki Yeni Adı: “Sessiz İstifa”

Temmuz 2022’de adı konulan, ancak ne olduğuna baktığımızda iş yaşamında öteden beri var olan bir kavramla tanıştık: Sessiz istifa…


En basit ifadeyle; çalışanın iş yerinde sadece kendisine verilen görevleri yapması, kendisinden istenenler dışında iş için fazladan bir çaba göstermemesi, diyebiliriz.

“Sorun ne ki, işte kendisinden bekleneni yapıyor ya!” diyenlerimiz olabilir. Ancak bu durum işletmeler için büyük sorun aslında. İşletmeler ayakta ve hayatta kalabilmek için, var olan rekabet koşullarında öne çıkabilmek için iş yapma biçimlerini, ürün ve hizmetlerini geliştirmek, bir satır üste çıkarmak zorundadırlar. Bunu da ancak, işinde standart görevlerinin ötesine geçen, fazladan çaba gösteren çalışanlarla mümkün olabilir. Aksi taktirde mevcut işleri olağan akışında sürdüren işletmeler bir süre sonra rekabet çarkının dışında kalacak, gerileyecek, küçülecek ve belki de yok olacaktır.

Sessiz istifa bir yönetim sorunudur. Bu nedenle, bu konuya en çok işverenlerin ve yöneticilerin kafa yorması gerekir. Çünkü sessiz istifa bir anlamda, işyerinde mutsuz olan çalışanın işvereni, yöneticiyi cezalandırma yöntemidir. Bunun için işyerinde sessiz istifa belirtileriyle karşılaşan işveren ve yönetici öncelikle kendisine şu soruyu sormalıdır: “Bu, benim çalışanlarımla ilgili bir sorun mu, yoksa benimle ve yöneticilik yapma biçimimle mi ilgili?”

“Bir iş yerinde sessiz istifa eden çalışanlar olup olmadığını nasıl anlarız?” derseniz, bu durumun gözle görünür basit belirtilerine dikkat etmek gerekir:

• Toplantılara katılmamak, isteksiz katılmak, hiç söz almamak,

• İşe geç gelmek, işten erken ayrılmak, sık izin kullanmak,

• İşe karşı hevesli, enerjik olmamak,

• Ekip çalışması gerektiren işlere daha az katkı yapmak,

• Aşırı sakin, durgun ve motivasyonsuz davranışlar,

• İşten, iş yerinden, çalışma arkadaşlarından anormal kopukluk,

• Kurumsal sosyal aktivitelere katılmamak ya da zoraki katılmak…

Bu belirtilerden biri ya da birkaçını gözlemliyorsanız, işyerinizle ilgili alarm zilleri çalmak üzeredir, belki de çalmaya başlamıştır. Konunun üzerine gitmek gerekir.

İşyerleri huzurla ve üretken çalışılan yerler olursa gelişir, güçlenir, itibar kazanır. Bunun da anahtarı, çalışanların kendilerini o işyerine “ait” hissetmeleridir. Sessiz istifa bu aidiyeti sessiz sessiz baltalayan önemli bir sebeptir. Dikkat!...


96 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page