top of page
Ara
  • İlker KALDI

İzlenmeyen Eğitim İz Bırakmaz


Leyla Kolukısa; Baltaş Eğitim Program Yöneticisi

Güvenilir bir kaynağa göre eğitimlerin neredeyse yüzde 75’i iş yerinde uygulanmıyor. Daha da kötüsü kurumlarda uygulanan değişim girişimlerinin çoğu da başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bu başarısızlık gerek kurum, gerek katılımcı, gerekse de hizmet veren eğitim kurumu açısından eğitime olan inancı zayıflatmakta. Bu veriler eğitim sonrası izlemenin ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha ortaya koymakta. Eğitimde verilen bilgilerin öğrenilip öğrenilmediğinden çok öğrenilenlerin kurumsal stratejilere uygunluğu ve bu stratejileri güçlendirmeye yansımasını görmek önemli.

Günümüzün rekabetçi ortamında eğitime yapılan yatırımların, üst yönetimlerin desteği, kurumsal hedeflerle bağlantılı öğrenme çalışmaları ve sürdürülebilirliği ve etkiyi artıracak izleme çalışmalarıyla desteklenmesi gerekiyor.

Araştırmalara göre, eğitim sonrasında etkili biçimde pekiştirilmedikçe ve desteklenmedikçe, eğitimlerin ancak yüzde 10 ile 30 arasında bir oranı işe aktarılıyor. O halde etkili pekiştirmenin ve desteğin nasıl olması gerektiğini sorgulamak gerekir. Son aylarda The Ken Blanchard Companies tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçları da eğitimlerin izlenmesinin önemini haklı çıkarıyor. Öğrenmeyi sınıftan işyerine taşımakta en başarılı olan şirketlerin, eğitimleri pekiştirmek ve izlemek için diğerlerinden on kat daha fazla çaba harcadıklarını, bunlar içselleştirilip iş sonuçlarına yansıtıldıktan sonra yeni eğitim programlarına geçtiklerini gösteriyor.

İzleme çalışmaları, bir anlamda katılımcıya öğrendiklerini işe yansıtması açısından sorumluluk hissettirerek kendini yetkilendirmesini sağlamakta. İş liderlerine de eğitim sonuçlarını ve katılımcıların öğrendiklerini uygulamalarını kontrol etme sorumluluğu yüklüyor. Aynı zamanda eğitim alanlara yeni becerilerini işyerinde uygulayabilmeleri için yeni yöntemler ve araçlar sunuluyor. Eğitim yatırımını desteklemek için kullanılan etkili yöntemin koçluk olduğu, koçluğun, transferi yüze 20 – 80 oranında artırdığı araştırmalarla saptanmış bulunuyor. Koçluk insanlara kendi durumlarını anlama, önceliklendirme ve yeni bir eylem planı yapma olanağı veriyor.

İzleme Çalışmasının Yararları

Eğitim sonrası gelişmeyi saptama. İzleme aşaması eğitim içeriğinin katılımcı tarafından ne kadarının kullanıldığını ve nerelerde zorlanıldığını saptamak için en iyi yöntemdir. Program sonunda geliştirilmesine karar verilen her konu maddesi, izleme sırasında kontrol edilerek nelerin başarıldığı, nerelerde zorlanıldığı belirlenmelidir.

Farkı sorgulama. İzleme aşamasına gelindiğinde katılımcının öğrendiklerini işine uygulamaya çalışmış olması gerekmektedir. Nelerin daha farklı yapıldığının belirlenmesi, katılımcının kendi farkındalığı ve motivasyonu açısından oldukça önemli.

Başarısız sonuçların nedenlerini analiz etme. İzleme sırasında bazen hiç bir gelişme olmadığı ortaya çıkar. Gelişmenin önünde eğitim dışı nedenlerden kaynaklanan engeller olabilir: Yöneticiden destek alamamak, kısıtlayıcı uygulama ve yönetmelikler, gibi. Bu engelleri belirlemek, başarı nedenlerini belirlemek kadar değerlidir. Çünkü aynı engeller muhtemelen sonraki eğitim programlarında da karşımıza çıkacaktır. Bu engellerin kaynağını net belirlememek hem servis alan kurum açısından, hem katılımcı açısından, hem de servis veren kurum açısından kaynak kaybına yol açtığı gibi başarısızlık hissettirecektir.

İzlemeyi planlama. İzleme sırasında sorulacak sorular önceden hazırlanmalıdır. Ayrıca, izleme çalışmasının zamanı, beklenen gelişmenin gerçekleşmesine fırsat verecek kadar uzun, kazanılan bilgilerin henüz taze olmasını sağlayacak kadar da kısa olmalıdır.

Katılımcıları önceden bilgilendirme. Eğitim sırasında ya da sonunda, izleme yapılacağı kesin ve açık bir dille anlatılmalı, katılımcılar kendilerinden ne beklendiğini bilmelidirler. Hassas olan durum şu ki; bu bilgilendirmenin üslubu oldukça önemlidir. Amaç, onları sınayıp başarısız olanla olmayanı ayırt etmek değil, birlikte bir yol haritası izlemektir.

Ödev verme. İzleme tarihine kadar bir hedefi gerçekleştirme, bir görevi ya da projeyi tamamlama şeklinde ödevler verilebilir. Katılımcılar, eğitim içeriğini öğrenip öğrenmediklerini görebilecekleri bir vaka çalışması, bir uygulama, simülasyon da yapılabilir.

İzleme sonuçlarını yöneticilerle paylaşma. Katılımcının yöneticisi eğitimden öğrenilenlerle ilgilenmeli, hangi sonuçların başarıyla elde edildiğini bilmeli, değerlendirme hakkında bilgi almalıdır. Başarı kadar, zorluk yaşanılan konularda da bilgi verilerek kurum açısından bu zorluğu aşmada kurumun üzerine düşenler tespit edilmeli.

İzlemeyi tamamlama. Katılımcılar izleme çalışmasından haberdarsa eğitim bölümü de yapılmasını sağlamak zorundadır. Bu açıdan kurumların izleme çalışmasını çok iyi kavrayarak sorumluluk almaları ve takibi, sonucu olumlu etkileyecektir.


48 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page